PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Semiotyka to interdyscyplinarna nauka zajmująca się znakami. Obejmuje swym zakresem dziedziny takie jak: językoznawstwo, teoria komunikacji, psycholingwistyka, socjolingwistyka, kognitywistyka, logika, filozofia języka.

Polskie Towarzystwo Semiotyczne zajmuje się działalnością naukową z zakresu semiotyki od ponad czterdziestu lat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminarium Znak-Język-Rzeczywistość.

Najbliższe spotknie:

26 stycznia 2018

Zuzana Rybarikova
(University of West Bohemia)

Leśniewskian names as class names

Streszczenia wykładów są dostępne w zakładce Seminarium.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie
Polskiego Towarzystwa Semiotycznego
odbędzie się:
29 I 2018 r., godzina 16.00

Instytut Filozofii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3, sala 109
Porządek zebrania:
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie protokołu poprzedniego WZ PTS.
3. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTS:
(a) sprawozdanie z działalności naukowo-organizacyjnej,
(b) sprawozdanie finansowe,
(c) sprawy członkowskie.
4. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTS.
5. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego PTS.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami GKR PTS i GSK PTS.
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
8. Wybór ZG, GKR i GSK Polskiego Towarzystwa Semiotycznego (kadencja 2018 – 2020).
(a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
(b) wybór członków Zarządu Głównego,
(c) wybór Głównej Komisji Rewizyjnej,
(d) wybór Głównego Sądu Koleżeńskiego.
9. Dyskusja nad zmianami w Statucie PTS.
10. Głosowanie nad zmianami w Statucie PTS.

11. Składki członkowskie.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad WZ PTS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Walne Zgromadzenie
Polskiego Towarzystwa Semiotycznego
 
 
odbędzie się:
 
pierwszy termin: 22 grudnia 2017 r. , godz. 16:15
 
w sali nr 13 (im. Kazimierza Ajdukiewicza),
 
ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa.
 
 
drugi termin:
 
29 I 2018 r., godzina 16.00
 
Porządek zebrania:
 
 
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 
2. Odczytanie protokołu poprzedniego WZ PTS.
 
3. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTS:
 
(a) sprawozdanie z działalności naukowo-organizacyjnej,
 
(b) sprawozdanie finansowe,
 
(c) sprawy członkowskie.
 
4. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTS.
 
5. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego PTS.
 
6. Dyskusja nad sprawozdaniami GKR PTS i GSK PTS.
 
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
 
8. Wybór ZG, GKR i GSK Polskiego Towarzystwa Semiotycznego (kadencja 2018 – 2020).
 
(a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 
(b) wybór członków Zarządu Głównego,
 
(c) wybór Głównej Komisji Rewizyjnej,
 
(d) wybór Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 
9. Dyskusja nad zmianami w Statucie PTS.
 
10. Głosowanie nad zmianami w Statucie PTS.
 
11. Wolne wnioski.
 
12. Zamknięcie obrad WZ PTS.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego