Ogłoszenia PTS - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogłoszenia PTS

O nas > Ogłoszenia
OGŁOSZENIA PTS

Walne Zgromadzenie (wyborcze)
Polskiego Towarzystwa Semiotycznego

odbędzie się:
pierwszy termin: 19 listopada 2022 r. (sobota) , godz. 15:00
ul. Nowy Świat 69, sala 46-47 (IV piętro), Warszawa.
drugi termin: 19 listopada 2022 r., godzina 15:15.


Porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa PTS.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTS:
(a) sprawozdanie z działalności naukowo-organizacyjnej (referuje Prezes PTS),
(b) sprawy członkowskie (referuje Sekretarz PTS),
(c) omówienie sytuacji finansowej Towarzystwa (referuje Skarbnik PTS).
4. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTS.
5. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego PTS.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami GKR PTS i GSK PTS.
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja nad zmianami w Statucie PTS (referuje Sekretarz PTS).
9. Głosowanie nad zmianami w Statucie PTS.
10. Wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Semiotycznego nowej kadencji.
(a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
(b) wybór członków Zarządu Głównego,
(c) wybór Głównej Komisji Rewizyjnej,
(d) wybór Głównego Sądu Koleżeńskiego.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad WZ PTS

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego